Algemene voorwaarden van de actie:

 1. De promotor van de actie is TravelGroep BV, met geregistreerd kantoor te John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam, Nederland (Ondernemingsnummer: 02096299).
 2. Deelname aan de actie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Europa. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van TravelGroep BV, alsmede hun naaste familieleden. Daarnaast is van deelname uitgesloten iedereen die anderszins betrokken is bij de organisatie of jurering van de wedstrijd.
 3. Om aan de actie deel te nemen is geen inschrijfgeld of aankoop nodig.
 4. Informatie over deelname aan de actie is te vinden op Facebook en Instagram.
 5. Per persoon kan slechts eenmaal worden deelgenomen aan de wedstrijd. Meerdere inzendingen van dezelfde persoon worden gediskwalificeerd.
 6. Deelname is mogelijk tot 31 maart 2023. Na deze datum worden inzendingen niet meer geaccepteerd.
 7. Deelnemers aan de actie gaan automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 8. De promotor is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.
 9. De prijs bestaat uit een reis naar het Premier League-duel tussen Liverpool FC en Brentford, op zaterdag 6 mei 2023. Het pakket bestaat uit vliegtickets, hotelaccommodatie en wedstrijdtickets. De organisatie is in handen van TravelGroep BV. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een prijs te vervangen door een andere met een waarde die gelijk is.
 10. De winnaar wordt willekeurig geselecteerd door middel van software. Alle inzendingen die zijn ontvangen en geverifieerd door de promotor en/of zijn agenten door TravelGroep BV, dingen mee naar de prijs.
 11. De winnaar van de actie wordt binnen 28 dagen na de deadline op de hoogte gebracht per e-mail. Ook wordt de winnaar bekend gemaakt op onze Facebook pagina. Indien er geen contact met de winnaar kan worden gelegd of wanneer na 14 dagen na kennisgeving de prijs nog niet is opgeëist, behouden we ons het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen.
 12. De winnaar wordt door de promotor geïnformeerd over wanneer en hoe de prijs kan worden opgehaald.
 13. Alle beslissingen van de promotor met betrekking tot zaken die te maken hebben met deze actie zijn definitief. Correspondentie hierover is niet mogelijk.
 14. De promotor behoudt zich het recht voor om de actie en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van burgerlijke of militaire onrust, oorlog of natuurrampen, overmacht, een daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving, of elke andere omstandigheid waar de promotor geen controle over heeft. Deelnemers worden zo snel mogelijk door de promotor op de hoogte gesteld van elke wijziging in de actie.
 15. De promotor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onnauwkeurige prijsgegevens die aan een deelnemer worden verstrekt door een derde partij die bij deze actie betrokken is.
 16. Op de actie en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen exclusief worden onderworpen aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
 17. De winnaar geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar inzending, naam en afbeelding in publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke gegevens die te maken hebben met de winnaar of andere deelnemers worden niet gedeeld met derde partijen zonder dat toestemming is verkregen van de deelnemer. Hierbij wordt gehandeld in overeenstemming met de wetgeving van dit moment op het gebied van gegevensbescherming.
 18. 28 dagen na de deadline zal de naam van de winnaar kunnen worden verkregen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].
 19. Deze promotie heeft geen enkele relatie met Facebook, Instagram of ander sociale netwerken en wordt er op geen enkele manier door gesponsord, ondersteund of georganiseerd. U deelt uw gegevens met TravelGroep BV en niet met andere partijen. De verstrekte informatie zal worden gebruikt in combinatie met ons privacybeleid, dat te raadplegen is via https://www.voetbalreizen.nl/klantenservice/privacy-veiligheid/.
 20. TravelGroep BV is, ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke wijziging zal onmiddellijk ingaan nadat die op deze pagina wordt gedeeld.
 21. Deze prijs wordt één keer uitgekeerd onder alle deelnemers die meedoen via een van de merknamen van TravelGroep BV uit heel Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *